Wednesday, September 19, 2012

ህወሓት አባይ ወልዱንና  ደብረፅዮን ገ/ሚካኤልን ዋና እና ምክትል ሊቀመናብርት አድርጎ መረጠ

የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ፣ አቶ አባይ ወልዱን ሊቀመንበር ሲያደርግ፣ አቶ ደብረ ፅዮን ገ/ሚካኤልን ደግሞ ምክትል አድርጎ መምረጡን አስታውቋል። ትናንት ባደረገው ስበሰባ በአቶ መለስ ዜናዊ  ምትክ ፣ምክትል የነበሩትን አቶ አባይን ወደ ዋናነት ሲወስድ የአቶ አባይን ቦታ ደግም በደብረጽዮን መተካቱ ተነግሯል። አቶ አባይ የትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት ናቸው።

No comments:

Post a Comment

Zethiopia Event

ከዘኢትዮጵያ ታሪክ እና ባለ ታሪኮች

ከዘኢትዮጵያ ታሪክ  እና ባለ ታሪኮች
ይህን ቅርስ በአደራ ጠብቀውና ተከላክለው ያቆዩት ብ/ር ጄነራል ፍሬሰንበት አምዴ ነበሩ። በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ላለፉት 30 ዓመታት ቤተመንግሥትን በዋናነት ሲያስተዳድሩ ከነበሩት ጄነራል ፍሬሰንበት ህይወት ጋር አብሮ የሚጻፍ ብዙ ታሪክ አለ። ለምሳሌ እነዚህ ይገኙበታል (ለማንበብ ፎቶ ግራፉን ይጫኑ)