Thursday, September 13, 2012

     

ኢህአዴግ ሊቀመንበርና ምክትሉን ነገና ከነገ ወዲያ ይመርጣል


ኢህአዴግ የግንባሩን ሊቀመንበር ነገና ከነገ ወዲያ በሚያካሂደው ስብሰባ ይሰይማል። ጽህፈቱ ቤቱ እንዳስታወቀው የምክር ቤቱ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ መስከረም 4 እና 5 ቀን 2005 ዓ.ም ስብሰባውን በማድረግ ፥ አቶ መለስን የሚተካ የግንባሩን ሊቀመንበር እንዲሁም ምክትል ሊቀመንበር የሚሰይም ሲሆን ፥ ሌሎች ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ባላቸው ጉዳዮች ላይ ውሳኔዎችንም ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል።
የኢሕአዴግ ምክር ቤት ከአራቱ አባል ድርጅቶች  የተሰየሙ 180 አባላት ያሉት ሲሆን በሁለቱ ጉባዔዎች መካከል የግንባሩ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ሆኖ እንደሚያገለግልም አመልክቷል፡፡

No comments:

Post a Comment

Zethiopia Event

ከዘኢትዮጵያ ታሪክ እና ባለ ታሪኮች

ከዘኢትዮጵያ ታሪክ  እና ባለ ታሪኮች
ይህን ቅርስ በአደራ ጠብቀውና ተከላክለው ያቆዩት ብ/ር ጄነራል ፍሬሰንበት አምዴ ነበሩ። በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ላለፉት 30 ዓመታት ቤተመንግሥትን በዋናነት ሲያስተዳድሩ ከነበሩት ጄነራል ፍሬሰንበት ህይወት ጋር አብሮ የሚጻፍ ብዙ ታሪክ አለ። ለምሳሌ እነዚህ ይገኙበታል (ለማንበብ ፎቶ ግራፉን ይጫኑ)