Friday, August 31, 2012

የጠ/ምኒስትሩ የቀብር ሥነሥር ዓት ላይ ህዝቡ እንዳይገኝ ከንቲባው አዘዙ

በጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀብር ሥነ ሥር ዓት ላይ ህዝቡ እንዳይገኝና በየቤቱና አካባቢው ሆኖ ፕሮግራሙን መከታተል እንደሚችል ተነገረ።
የአዲስ አበባ ከንቲባ አቶ ኩማ ደመቅሳ የቀብር ሥነ ሥር ዓቱ ላይ ለመገኘት የተለያዩ አገር መሪዎችና እንግዶች ስለሚመጡ የሚፈጠረውን መጨናነቅ ለመቀነስ ሲባል ሥነ ሥርዓቱ ለህዝብ ዝግ መሆኑ በዛሬው እለት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መናገራቸው ተዘግቧል።

No comments:

Post a Comment

Zethiopia Event

ከዘኢትዮጵያ ታሪክ እና ባለ ታሪኮች

ከዘኢትዮጵያ ታሪክ  እና ባለ ታሪኮች
ይህን ቅርስ በአደራ ጠብቀውና ተከላክለው ያቆዩት ብ/ር ጄነራል ፍሬሰንበት አምዴ ነበሩ። በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ላለፉት 30 ዓመታት ቤተመንግሥትን በዋናነት ሲያስተዳድሩ ከነበሩት ጄነራል ፍሬሰንበት ህይወት ጋር አብሮ የሚጻፍ ብዙ ታሪክ አለ። ለምሳሌ እነዚህ ይገኙበታል (ለማንበብ ፎቶ ግራፉን ይጫኑ)