Thursday, April 23, 2009

የክቡር ዶ/ር አርቲስት ጥላሁን ገሠሠ መታሰቢያ ዝግጅት እሁድ በዋሽግንተን ዲሲ ይደረጋል
የክቡር ዶ/ር አርቲስት ጥላሁን ገሠሠን የህይወት ሥራዎችና ታሪክ የሚዘክር የመታሰቢያ ዝግጅት በፊታችን እህዱ በዋሽንግተን ዲሲ ዋርድማን ሜርዬት ሆቴል ውስጥ እንደሚካሄድ ተነግሯል። ዝግጅቱ ከቀኑ 3 እስከ ምሽቱ ስድስት ሰዓት እንደሚደረገም ተገልጿል። በየቤተክርስቲያኑም ተጨማሪ የጸሎት ሥነሥር ዓት እንደሚደረግ ታውቋል።(የታዘጋጀውን የማስታወቂያ ፖስተር ለመመልከት)

No comments:

Post a Comment

Zethiopia Event

ከዘኢትዮጵያ ታሪክ እና ባለ ታሪኮች

ከዘኢትዮጵያ ታሪክ  እና ባለ ታሪኮች
ይህን ቅርስ በአደራ ጠብቀውና ተከላክለው ያቆዩት ብ/ር ጄነራል ፍሬሰንበት አምዴ ነበሩ። በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ላለፉት 30 ዓመታት ቤተመንግሥትን በዋናነት ሲያስተዳድሩ ከነበሩት ጄነራል ፍሬሰንበት ህይወት ጋር አብሮ የሚጻፍ ብዙ ታሪክ አለ። ለምሳሌ እነዚህ ይገኙበታል (ለማንበብ ፎቶ ግራፉን ይጫኑ)