Saturday, April 18, 2009

በፋሲካ ገበያ በሬ እስከ 12 ሺህ፣ ፍየል እስከ 1 ሺ 600፣ ዶሮ እስከ 100 ብር እየተሸጡ ነው

አስቴርና ጎሳዬ በሚሊኒየም አዳራሽ ሊዘፍኑ ነው-

ታዋቂው ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ከታሰረ በኋላ በዓይነቱ የመጀመሪያው ይሆናል የተባለለትና የሙዚቃ ዝግጅት ለማቅረብ ድምጻዊ አስቴር አወቀና ጎሳዬ ተስፋዬ የሚሳተፉበት የሙዚቃ ዝግጅት በአዲስ አበባ ለዳግመ ትንሳ ዔ ለማቅረብ እየተለማመዱ መሆኑን አዲስ አድማስ ጋዜጣ ዘግቧል።(ሙሉውን ለማንበብ)

No comments:

Post a Comment

Zethiopia Event

ከዘኢትዮጵያ ታሪክ እና ባለ ታሪኮች

ከዘኢትዮጵያ ታሪክ  እና ባለ ታሪኮች
ይህን ቅርስ በአደራ ጠብቀውና ተከላክለው ያቆዩት ብ/ር ጄነራል ፍሬሰንበት አምዴ ነበሩ። በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ላለፉት 30 ዓመታት ቤተመንግሥትን በዋናነት ሲያስተዳድሩ ከነበሩት ጄነራል ፍሬሰንበት ህይወት ጋር አብሮ የሚጻፍ ብዙ ታሪክ አለ። ለምሳሌ እነዚህ ይገኙበታል (ለማንበብ ፎቶ ግራፉን ይጫኑ)